Prepočet jednotiek

Prepočet jednotiek jedným klikom. Vyberte veličinu:

viac o jednotke

viac o jednotke

O projekte

Projekt PREPOČET.SK vznikol so zámerom vytvoriť web portál s ľahko dostupnými, a prehľadnými informáciami o meracích jednotkách a o prevodných vzťahoch medzi jednotkami používanými najmä v obchodnom styku v celom svete.

Slovenská legálna metrológia, n. o. (ďalej len „SLM“) prevzala tento projekt v roku 2008 s cieľom rozšíriť jednotky a prevodné vzťahy o historické meracie jednotky a o jednotky používané mimo EU. Dôvodom bolo poskytnúť širokej verejnosti informácie o zákonných a jednotkách a ich prevodných vzťahoch k iným jednotkám používaným vo svete v súčasnosti a minulosti, s ktorými sa môže stretnúť pri rôznych aktivitách.

Za účelom modernizácie a aktualizácie web portálu www.prepocet.sk sa vykonali nasledujúce aktivity:

  • komplexná aktualizácia prevodných vzťahov,
  • rozšíril sa sa počet kategórií jednotiek, samotných jednotiek a ich definícií,
  • redizajn web portálu s cieľom zjednodušiť a sprehľadniť funkčnosť prevodných vzťahov a informácií o jednotkách,
  • bola vytvorená nová aplikácia – encyklopédia jednotiek, ktorej obsahom sú aktuálne informácie o definíciách, symboloch a prevodných vzťahoch jednotiek.

Víziou projektu PREPOČET.SK, ako verejnoprospešnej služby SLM, je vytvoriť portál z aktuálnymi a presnými informáciami o meracích jednotkách a prevodných vzťahoch používaných v celom svete.